Εγκληματολογική Δικαστική Ψυχολογία

Ο κόσμος του εγκλήματος και της ερμηνείας της εγκληματικής συμπεριφοράς θα ανοιχτεί μπροστά σας.
Θα μελετήσετε τις θεωρίες που εξηγούν το έγκλημα, την ανάλυση του εγκλματολογικού προφίλ, τη χρήση των καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, τη διαδικασία της απελευθέρωσης, επανένταξης και πιθανής υποτροπής και πολλά άλλα.

User Avatar
Δικαστική Ψυχολογία
(0 review)