Πώς να αναπτύξω αυτογνωσία

Το σεμινάριο Πώς να αναπτύξω αυτογνωσία θα σας βοηθήσει μέσα από έγκυρα εργαλεία και τεχνικές ερωτήσεων να γνωρίσετε σε βάθος τον εαυτό σας και να βρείτε εύκολα και γρήγορα τους τρόπους για να βελτιώσετε τη ζωή σας, χωρίς να παρασύρεστε από τα θέλω των άλλων.

User Avatar
Αυτοβοήθεια - Αυτοβελτίωση
(0 review)