Τα πιο σημαντικά λάθη των γονέων και πώς να τα αποφύγετε

Το σεμινάριο Τα λάθη των γονέων και πώς να τα αποφύγετε συγκεντρώνει, μέσα από παραδείγματα, τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι γονείς με στόχο να μπορέσουν να τα αναγνωρίσουν, να τα προλάβουν και να ανακάμψουν από αυτά!

User Avatar
Συμβουλευτική Γονέων
(2 reviews)