Θετική σκέψη: Πώς την καλλιεργούμε βήμα προς βήμα

Η θετική σκέψη είναι το Α και το Ω για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και την εκπλήρωση των στόχων στη ζωή μας.  Γιατί; Για τον απλούστατο λόγο ότι η θετική σκέψη μας προσανατολίζει προς τη λύση και όχι προς το πρόβλημα

User Avatar
Θετική Ψυχολογία
(2 reviews)