Εκπαίδευση στη θεραπεία διαταραχών άγχους

Θεραπεία διαταραχών άγχους στην εξελικτική συστημική προσέγγιση

Tο άγχος ως έννοια είναι αδιαχώριστη από την ανθρώπινη ύπαρξη. Η εμφάνιση του καθ’ εαυτή είναι μια πτυχή του ανθρώπινου ψυχισμού που έρχεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη αλλαγή, ένα ενδεχόμενο κίνδυνο, το άγνωστο ή και κοινωνικά γεγονότα που επηρεάζουν άμεσα ή και έμμεσα τις προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων. Κάτω από αυτό το πρίσμα το άγχος συχνά επιτελεί μια χρήσιμη λειτουργία στην ανθρώπινη πρακτική, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια εσωτερική κινητήρια μορφή αφύπνισης σε κάτι που δεν μπορούμε ακόμη να κατανοήσουμε, να ερμηνεύσουμε ή και να εσωτερικεύσουμε σαν βίωμα.

Ο μηχανισμός του άγχους όμως μπορεί να λειτουργήσει και παραπλανητικά, δίνοντας στο υποκείμενο σήματα κινδύνου, χωρίς απαραίτητα την ύπαρξη κάποιου απειλητικού ερεθίσματος, τουλάχιστον συνειδητού. Ακόμη και η ένταση του αγχωτικού επεισοδίου μπορεί να είναι δυσανάλογη του ερεθίσματος ή να εμπλέκεται με καταστάσεις που δεν ενέχουν απαραίτητα κάποιο κίνδυνο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αγχωτικές συμπεριφορές λειτουργούν ως μια προσπάθεια του ψυχισμού να καταπραΰνει το άγχος, με αποτέλεσμα ωστόσο να το εντείνει περισσότερο. Η παραδοξότητα αυτή δημιουργεί μια επιπλέον σύγχυση που εντείνει ακόμη περισσότερο τις αγχωτικές κρίσεις, κ.ο.κ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος απευθύνεται σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας προκειμένου να μάθει να διαχειρίζεται την ένταση των συμπτωμάτων που προκαλούνται από τις διαταραχές άγχους.

Η ικανότητα του ψυχοθεραπευτή να αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα τις κρίσεις έχουν ως αφετηρία τον εαυτό του θεραπευτή, το γνωστικό του οπλοστάσιο, καθώς και tηn κλινική του εμπειρία.

Τους παράγοντες αυτούς στοχεύει να ενισχύσει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσα από την οπτική της εξελικτικής συστημικής προσέγγισης.

Σκοπός εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξειδίκευση των ειδικών της ψυχικής υγείας και ευρύτερα επαγγελματικών του χώρους της υγείας στην θεραπεία διαταραχών άγχους (πανικός, φοβία, στρες) με βάση την εξελικτική συστημική προσέγγιση. Το πρόγραμμα εστιάζει στους τρόπους θεραπευτικής αντιμετώπισης των κρίσεων πανικού, των φοβιών, της γενικευμένης αγχώδης διαταραχής, κ.λπ. μέσα από το πρίσμα της εξελικτικής συστημικής προσέγγισης, η οποία προτείνει έναν ερμηνευτικό τρόπο αντιμετώπισης τους, δηλαδή πιο συγκεκριμένα επιχειρεί να ανιχνεύσει τους αιτιολογικούς παράγοντες που βοηθούν στην εμφάνιση της κρίσης και στην σταδιακή εστίαση την θεραπευτική αντιμετώπισή τους.

Στόχοι της εκπαίδευσης στη θεραπεία διαταραχών άγχους

Ο θεραπευτής που καλείται να υποστηρίξει κλινικά ένα θεραπευόμενο που κυριαρχείται από άγχος, πανικούς και φοβίες χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες δεξιότητες και προσλαμβάνουσες τόσο της ψυχοσύνθεσης μιας προσωπικότητας, όσο και του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Συνεπώς ο θεραπευτής χρειάζεται να έχει το δυνατόν περισσότερα εφόδια και ειδικές γνώσεις ώστε να μπορεί να κινείται αρμονικά μέσα στο παράδοξο σύμπαν των διαταραχών άγχους. Μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης ο θεραπευτής θα μπορεί να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τα κρυφά νοήματα των διαταραχών άγχους και να τα διασυνδέει με την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση του κάθε θεραπεύομενου. Η αποκρυπτογράφηση κάθε φορά του μηνύματος που στέλνουν αυτού του είδους οι διαταραχές απαιτούν από τον θεραπευτή να είναι παράλληλα στιβαρός και ευέλικτος και ως εκ τούτου να είναι σε μια δυναμική διαδικασία εκπαίδευσης και εποπτείας.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, επαγγελμάτων υγείας, εκπαιδευτικούς ή και άλλους ενδιαφερόμενους.

Διάρκεια
Το πρόγραμμα διαρκεί 3 μήνες, ενώ για όσους επιθυμούν θα υπάρξει ένας 2ος κύκλος εκπαίδευσης, μεγαλύτερης εξειδίκευσης, ο οποίος θα έχει περισσότερο εποπτικό χαρακτήρα, μέσα από την ανάλυση κλινικών περιπτώσεων. Το πρόγραμμα θα διεξάγεται με μεικτή μέθοδο διδασκαλίας, η οποία θα περιέχει δύο συγχρονισμένες διαδικτυακές εισηγήσεις το μήνα (αρχής γενομένης από 22/01/2022) για όλους τους συμμετόχοντες, καθώς και την ασύγχρονη διδασκαλία μέσω της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Έναρξη
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 22/01/2022.

Κόστος συμμετοχής: 400 ευρώ. | Early entry -έως 7 Ιανουαρίου 2022: 300 ευρώ

Ενότητες

Α. Εισαγωγή, η φαινομενολογία των αγχωδών διαταραχών

Σκοπός του μαθήματος
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν και να κατανοήσουν σε βάθος τις αιτιάσεις των αγχωδών διαταραχών. Η ενότητα επιχειρεί να θέσει το γενικότερο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννιούνται και τροφοδοτούνται τέτοιου είδους συμπτώματα και να διασυνδέσει το ατομικό με το κοινωνικό, τόσο σε επίπεδο ερμηνείας και κατανόησης, όσο και κλινικής αντιμετώπισης.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν εκείνα τα σημάδια που οριοθετούν το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναγεννιούνται οι αγχώδεις διαταραχές, να εντοπίζουν τις κρίσιμες συλλογικές μεταβάσεις που μετατρέπονται σε ορμητικές αγχώδεις ατομικές δυσλειτουργίες και να εντάσσουν την θεραπεία στην λειτουργική διασύνδεση του υποκειμένου με το κοινωνικό σώμα.

Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος
Σε αυτή την ενότητα οι σπουδαστές θα εντρυφήσουν στις έννοιες της υποκειμενικότητας και του κοινωνικού δεσμού, στις διαδικασίες «ταυτοποίησης» και «αλληλεπίδρασης» του σύγχρονου υποκειμένου και στην ανάδυση των στοιχείων εκείνων που καθιστούν αδύνατη την λειτουργική τους διασύνδεση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση των αγχωδών διαταραχών.

Στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας
Οι στρατηγικές διδασκαλίας αυτής της ενότητας περιλαμβάνουν παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας διαλέξεις, ppts και σημειώσεις καθώς και δραστηριότητες. Η μάθηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ανεξάρτητης μελέτης, βιωματικών δραστηριοτήτων, εργασιών και καθοδήγησης

Ενδεικτική εργασία
Στο τέλος της ενότητας θα πρέπει ο κάθε σπουδαστής να γράψει μια εργασία 2000 λέξεων

Β. Ιστορίες άγχους και πανικού, η κλινική αντιμετώπιση των αγχωδών διαταραχών

Σκοπός Μαθήματος
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν να διαχειρίζονται σε κλινικό επίπεδο τις διαταραχές άγχους, με την οπτική της εξελικτικής συστημικής προσέγγισης. Αρχικά θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα των διαταραχών, να εμβαθύνουν στις αιτιάσεις τους, καθώς και να ξεχωρίζουν τις λειτουργίες τους και να αποκωδικοποιούν τα μηνύματα που κουβαλούν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν τις κρίσεις άγχους κα πανικού σαν μια αισθητηριακή πυξίδα των αλλαγών που ταρακουνούν τις ανθρώπινες ζωές, είτε θετικά είτε αρνητικά και επίσης να τις ερμηνευτούν μέσα από τις σχέσεις του ανθρώπου στο κοινωνικο-πολιτισμικό του μωσαϊκό. Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα σημάδια των κρίσεων, να σερφάρουν στα ασυνείδητα μηνύματα που κουβαλούν και να αντιμετωπίζουν με ικανοποιητικό τρόπο.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος
Σε αυτή την ενότητα οι σπουδαστές θα γνωρίσουν την εξελικτική συστημική προσέγγιση στην κλινική της εφαρμογή, θα έχουν την δυνατότητα μέσα από τη θεωρητική κατάρτιση και την κλινική γνώση να επιχειρήσουν να την εφαρμόσουν στην πράξη.

Στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας
Οι στρατηγικές διδασκαλίας αυτής της ενότητας περιλαμβάνουν παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας διαλέξεις, ppts και σημειώσεις καθώς και δραστηριότητες. Η μάθηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ανεξάρτητης μελέτης, βιωματικών δραστηριοτήτων, εργασιών και καθοδήγησης

Ενδεικτική εργασία
Στο τέλος της ενότητας θα πρέπει ο κάθε σπουδαστής να γράψει μια εργασία 2000 λέξεων

Πληροφορίες στη γραμματεία του Κέντρου: 2410.533737 & 6973.179326

ΝΗΜΑ

Διεύθυνση: Παπακυριαζή & Φαρμακίδου Λάρισα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2410.533737
Ιστοσελίδα: www.nhmacenter.gr
Ο Γιώργος Γιαννούσης είναι ψυχοθεραπευτής, ειδικευμένος στην Συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία και ασχολείται με την συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία ενηλίκων. Έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας «ΝΗΜΑ», το οποίο παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας ατόμων, ομάδων, ζευγαριών και οικογενειών

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Εισηγητές: Γιώργος Γιαννούσης
Τύπος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τόπος Διεξαγωγής: ONLINE
Διάρκεια: 3 Μήνες
Κόστος: 400

Ημ/νία Διεξαγωγής: 22 Ιαν (00:00 - 00:00)

Βεβαίωση Παρακολούθησης: ΝΑΙ