Το PSYVERSITY είναι μια πλατφόρμα προβολής και παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αποτελεί ιδιοκτησία της Mental Media, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 3Β, Καλαμαριά, Τηλ. 2314.070070, Αρ. ΓΕΜΗ 43571106000, ΑΦΜ 998827398, ΔΟΥ Καλαμαριάς.

Οι υπηρεσίες του PSYVERSITY παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, τους όρους τήρησης προσωπικών δεδομένων (βλ. ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) και τους γενικούς όρους χρήσης (βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ) που περιέχονται στον δικτυακό τόπο www.psychology.gr , οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.

Με την είσοδό του στο PSYVERSITY ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. H Mental Media δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του PSYVERSITY μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση ΜΗ αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση του PSYVERSITY

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για την χρήση του PSYVERSITY είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στη διάθεση του psychology.gr αλλά δεν γνωστοποιούνται προς τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό, πέραν αυτού του PSYVERSITY. Στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, τότε θα σας ζητηθεί ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός της. Αυτά τα στοιχεία, δίνονται απευθείας στην συνεργαζόμενη Τράπεζα και δεν γνωστοποιούνται στους ιδιοκτήτες/υπαλλήλους του psychology.gr.

Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται και στην δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Για τη χρήση και προστασία των στοιχείων αυτών βλ. ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΑΓΟΡΑ
Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη της εταιρείας, η τελευταία έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το λάθος. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης, προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, θα έχει την δυνατότητα να ελέγξει την παραγγελία και να την διορθώσει.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Για την επιπρόσθετη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται με το σύστημα ασφαλείας Winbank Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς. Έτσι, κατά τη διαδικασία αγοράς μέσω πιστωτικής, αυτόματα ο πελάτης μεταφέρεται σε secure server (ασφαλή διακομιστή) στην υπηρεσία WinBank-PayCenter της Τράπεζας Πειραιώς. Όλα τα στοιχεία που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά από τον πελάτη, καθώς και η μεταφορά τους από την Τράπεζα στην VISA ή MasterCard καλύπτονται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης SSL 256-bit. Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της κάρτας, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της.

Όροι χρήσης | PSYVERSITYΌροι χρήσης | PSYVERSITY

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Στο PSYVERSITY διατίθενται οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής:
1. Πιστωτική κάρτα η οποία χρεώνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας τράπεζας. Δεκτές κάρτες Visa, Mastercard.
2. Paypal
3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει κάποιον/ους από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής ή να υιοθετήσει άλλους, αφού προηγουμένως τροποποιήσει το παρόν κείμενο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Δοθέντος ότι πρόκειται αποκλειστικά για online υπηρεσία, δεν τίθεται θέμα μη παραλαβής ή ελαττωματικότητας.

Σε περίπτωση ωστόσο, που ο καταναλωτής – μετά την αγορά – του εκπαιδευτικού προγράμματος, δεν καταφέρει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που οφείλεται αποκλειστικά στην εταιρεία μας, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία αγοράς της υπηρεσίας.

Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας. Αν προκύψει θέμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης από μέρος του πελάτη, εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχει προχωρήσει σε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας (δεν έχει κάνει σύνδεση στον λογαριασμό του), προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της αγοράς. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας.

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελική τιμή («η δική μας τιμή») περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ..

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του PSYVERSITY και οι συναλλαγές μέσω του PSYVERSITY διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Για λόγους ευχρηστίας, στην παρούσα σελίδα αναφέρονται μόνο οι όροι χρήσης του βιβλιοπωλείου. Εάν επιθυμείτε να δείτε το σύνολο των όρων χρήσης που διέπουν όλες τις ενότητες, όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και όλες τις λειτουργίες της Πύλης Ψυχολογίας Psychology.gr, παρακαλούμε μεταβείτε στην ενότητα “Γενικοί Όροι Χρήσης.

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα άρθρα της εβδομάδας, για σεμινάρια και άλλες δράσεις που αφορούν αποκλειστικά την Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία.

Ενδιαφέροντα