Το παιδικό ιχνογράφημα

Εγχειρίδιο χορήγησης, ερμηνείας & αξιολόγησης του παιδιού μέσω της ζωγραφικής

Σεμινάρια για όλους

Online Αυτοβοήθεια & Υποστήριξη

Σεμινάρια για Ειδικούς Ψ.Υγείας

Online Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Live Σεμινάρια

Συνεχείς προσθήκες προγραμμάτων
Psyversity | PSYVERSITY

Προγράμματα Αυτοβοήθειας & Συμβουλευτικής για όλους Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικών Ψυχικής Υγείας

Ζητήστε, ψηφίστε για Σεμινάρια που θέλετε να δείτε στο Psyversity

ΤΟ PSYVERSITY ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Mental health concept – text ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, notepad, stethoscope, colorful jigsaw puzzle
Στοιχεία Φορέα
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα Σεμινάρια παρέχονται από
uclan
icps
Psychology