Συστημική Θεραπεία: Θεωρία και Πρακτική

Σεμινάριο εισαγωγής στη συστημική σκέψη & πρακτική.

Σεμινάρια για όλους

Online Αυτοβοήθεια & Υποστήριξη

Σεμινάρια για Ειδικούς Ψ.Υγείας

Online Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Live Σεμινάρια

Συνεχείς προσθήκες προγραμμάτων
Psyversity | PSYVERSITY

Προγράμματα Αυτοβοήθειας & Συμβουλευτικής για όλους Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικών Ψυχικής Υγείας

Ζητήστε, ψηφίστε για Σεμινάρια που θέλετε να δείτε στο Psyversity

ΤΟ PSYVERSITY ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ LIVE ONLINE & ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Συμβουλευτική παιδοψυχολογία
Στοιχεία Φορέα
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα Σεμινάρια παρέχονται από
uclan
icps
Psychology