Κύκλος Σεμιναρίων: Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Άσκηση της Ψυχοθεραπείας

Κύκλος (5) πέντε επαγγελματικών – επιμορφωτικών σεμιναρίων που συνδιοργανώνεται από το PSYCHOLOGY.GR και το Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, στις 11 – 12 Μαϊου 2024.

Ο κύκλος σεμιναρίων απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας που ασκούν το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή.
Απευθύνεται ακόμη σε όσους σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική, σε οποιοδήποτε επαγγελματικό πλαίσιο. (π.χ. σύμβουλοι ψυχικής υγείας, φοιτητές ψυχολογίας, εκπαιδευόμενοι ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων κ.ο.κ.

Στα σεμινάρια, θα αναλυθούν και θα συζητηθούν θέματα όπως:

 • Διπλές σχέσεις θεραπευτή – θεραπευόμενου
 • Τα όρια της επαγγελματικής επάρκειας
 • Προκαταλήψεις και ψυχική ανθεκτικότητα του θεραπευτή
 • Διατήρηση και άρση του απορρήτου, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
 • Ερωτικά συναισθήματα στην ψυχοθεραπευτική σχέση
 • Διαχείριση εξω-θεραπευτικών πληροφοριών
 • Δεοντολογία και ηθική στην άσκηση της ψυχοθεραπείας
 • Διαχείριση παραπομπών
 • Παρέμβαση στην κρίση
 • Υπέρβαση – παραβίαση ορίων στην ψυχοθεραπευτική σχέση
 • Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην αντιμετώπιση της αυτοκτονίας

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν, Online (μέσω Zoom), στις 11 – 12 Μαϊου 2024 .

Το κόστος συμμετοχής για το σύνολο του κύκλου είναι 35 ευρώ.

* Για φοιτητές συναφών με την ψυχολογία σχολών, το κόστος συμμετοχής είναι 25 ευρώ. (εάν είστε φοιτητής/ια και επιθυμείτε να συμμετέχετε στα σεμινάρια, θα χρειαστεί να αποστείλετε αποδεικτικό σπουδών στο email [email protected] , προκειμένου να λάβετε τον αντίστοιχο εκπτωτικό κωδικό που θα εφαρμόσετε κατά τη διαδικασία της παραγγελίας σας.)

Με την εγγραφή σας έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε σε όποια και όσα σεμινάρια επιθυμείτε. Οδηγίες πρόσβασης, θα λάβετε στο email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Όλα τα σεμινάρια θα βιντεοσκοπηθούν και θα είναι προσβάσιμα στους συμμετέχοντες, για 30 ημέρες, μέσα από την πλατφόρμα του PSYVERSITY.

Παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής, για κάθε σεμινάριο ξεχωριστά.  Στις βεβαιώσεις συμμετοχής, θα έχετε πρόσβαση, επίσης μέσα από τον λογαριασμό σας στο PSYVERSITY.

Συνοπτική περιγραφή Σεμιναρίων

Προσδιορισμός των ορίων επαγγελματικής επάρκειας
Εισηγήτρια: Τζουραμάνη Όλγα, Ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, κάτοχος MSc Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής, MSc Εγκληματολογίας
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 11 Μαϊου 2024
Ώρα διεξαγωγής: 10.00 – 12.00

Η δια βίου εκπαίδευση επιτρέπει στον ψυχοθεραπευτή να ενημερώνεται σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ψυχοθεραπείας. Αυτό περιλαμβάνει νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, εργαλεία και τεχνικές, καθώς και κατανόηση ευαίσθητων θεμάτων όπως η πολυποικιλομορφία, οι πολιτισμικές διαφορές και η διαχείριση της κρίσης.

Η εποπτεία παρέχει στον ψυχοθεραπευτή μια πλατφόρμα για αξιολόγηση και ανάλυση της δουλειάς του. Από ένα άλλο μάτι εκτός του θεραπευτικού διαδρόμου, ένας επόπτης μπορεί να προσφέρει κρίσιμη ανάδραση και καθοδήγηση. Αυτό βοηθάει τον ψυχοθεραπευτή να αναπτύξει και να βελτιώσει τις δεξιότητές του, να αντιμετωπίσει δυσκολίες και να διασφαλίσει ότι παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους πελάτες του.

Προκαταλήψεις και η ανθεκτικότητα του θεραπευτή. Από τον ιδανικό θεραπευτή προς τον πλήρως λειτουργικό θεραπευτή
Εισηγητής: Βαλλίδης Αλέξανδρος, Ψυχολόγος, προσωποκεντρικός ψυχοθεραπευτής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 11 Μαϊου 2024
Ώρα διεξαγωγής: 12.30 – 14.30

Οι προκαταλήψεις είναι οι προϋποθέσεις, οι προσδοκίες που έχει κάποιος ψυχοθεραπευτής σχετικά με τους πελάτες, τις θεραπευτικές μεθόδους και άλλα σχετικά θέματα. Είναι σημαντικό για τον ψυχοθεραπευτή να αντιληφθεί και να αντιμετωπίσει τις προκαταλήψεις του, καθώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν την εργασία του και τη σχέση του με τους πελάτες του. Η συμβολή της Προσωποκεντρικής θεωρίας προσωπικότητας σε αυτή τη διεργασία είναι εξαιρετικά σημαντική.
Η ανθεκτικότητα του ψυχοθεραπευτή είναι η ικανότητά του να αντιμετωπίζει τις πιέσεις, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.
Η αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας απαιτεί αυτοσυνειδησία, επικοινωνία και συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ψυχοθεραπευτή. Αυτά τα στοιχεία είναι ουσιώδη για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα και η επαγγελματική ευημερία στον τομέα της ψυχοθεραπείας.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και προστασία
Εισηγήτρια: Χαρά Κρούπη, Ψυχολόγος, καθηγήτρια σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 11 Μαϊου 2024
Ώρα διεξαγωγής: 17.00 – 19.00

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κρίσιμη για την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα των πελατών στη ψυχοθεραπεία. Οι ψυχοθεραπευτές τηρούν υψηλά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών των πελατών τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.
Τα όρια στην ψυχοθεραπεία είναι οι καθορισμένες γραμμές που διαχωρίζουν την επαγγελματική σχέση μεταξύ ψυχοθεραπευτή και πελάτη. Οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να τηρούν αυτά τα όρια για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής σχέσης. Η υπέρβαση ή η παραβίαση των ορίων μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματικές δυσκολίες και ακόμα και σε βλάβη του πελάτη.

Οι επαγγελματίες στον τομέα της ψυχικής υγείας έχουν ηθικές υποχρεώσεις προς τους πελάτες τους, συμπεριλαμβανομένης της εμπιστευτικότητας, της αμεροληψίας και της διασφάλισης της ευημερίας τους. Η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση και η ανάπτυξη της αυτοσυνειδησίας βοηθούν τους ψυχοθεραπευτές να διατηρούν υψηλά επίπεδα ηθικής συμπεριφοράς και να παρέχουν βέλτιστη φροντίδα στους πελάτες τους.

Ψυχοθεραπεία και ειδικές προκλήσεις
Εισηγήτρια: Σοφρώνη Ντόρα, Νευροψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 12 Μαϊου 2024
Ώρα διεξαγωγής: 10.00 – 12.00

Όταν αντιμετωπίζουμε προκλητικά ζητήματα στην ψυχοθεραπεία, είναι σημαντικό να έχουμε τα εργαλεία και τις δεξιότητες για να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά. Τα ερωτικά συναισθήματα από τον θεραπευόμενο, η αντιμετώπιση των “δύσκολων πελατών” μπορούν να απαιτήσουν ευαισθησία, εμπειρία και επαγγελματική στάση. Η συνεχή κατάρτιση και η υποστήριξη από κοινότητες συναδέλφων είναι κρίσιμες για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα με αποτελεσματικότητα και σεβασμό προς τον θεραπευόμενο.

Η διαχείριση των εξω-θεραπευτικών πληροφοριών αποτελεί καίριο μέρος της επαγγελματικής μας δεοντολογίας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην αποκτήσουμε πληροφορίες που δεν αφορούν τη θεραπευτική διαδικασία, και να διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν τη θεραπευτική μας σχέση με διακριτικότητα και σεβασμό προς τον θεραπευόμενο.

Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση ερωτικών συναισθημάτων στην ψυχοθεραπευτική σχέση είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας και της ασφάλειας του θεραπευόμενου. Ο ψυχοθεραπευτής πρέπει να αντιμετωπίζει αυτά τα συναισθήματα με σεβασμό και διαφάνεια, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τα όρια της επαγγελματικής σχέσης.

Οι διπλές σχέσεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη θεραπευτική διαδικασία και να θέσουν σε κίνδυνο την ευημερία του θεραπευόμενου. Η εμπλοκή σε διπλές σχέσεις μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και την αμεροληψία του ψυχοθεραπευτή, ενώ μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και ανασφάλεια.

Παρέμβαση στην κρίση
Εισηγήτρια: Ζαφειρία Δετοράκη, Προσωποκεντρική Βιωματική Ψυχοθεραπεύτρια
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 12 Μαϊου 2024
Ώρα διεξαγωγής: 12.30 – 14.30

Σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε δυσδιάκριτες καταστάσεις, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τα όριά μας και να επικοινωνήσουμε ανοιχτά με τον θεραπευόμενο. Σε περιπτώσεις που η παρέμβασή μας δεν είναι επαρκής, η παραπομπή σε εξειδικευμένο επαγγελματία είναι ζωτικής σημασίας. Η διατήρηση του σεβασμού και της ανοικτής επικοινωνίας είναι κλειδί για τη διαχείριση αυτών των περιπτώσεων.
Η διατήρηση του απορρήτου είναι καθοριστική για τη δημιουργία εμπιστοσύνης και ασφάλειας στη θεραπευτική σχέση. Ο ψυχοθεραπευτής πρέπει να τηρεί αυστηρά την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που του αναθέτουν οι πελάτες του, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος για τον θεραπευόμενο ή για τρίτους. Η άρση του απορρήτου πρέπει να γίνεται με προσοχή και μόνο όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την ευημερία του θεραπευόμενου.

Η αντιμετώπιση της αυτοκτονίας απαιτεί ευαισθησία, επαγγελματισμό και εμπειρία. Η δεοντολογία επιβάλλει στον ψυχοθεραπευτή να αντιμετωπίζει κάθε ένδειξη αυτοκτονικού σκέλους με σοβαρότητα και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του θεραπευόμενου. Η παροχή στήριξης, η εκτίμηση του κινδύνου και η παραπομπή σε εξειδικευμένη βοήθεια είναι ζωτικές πρακτικές για τον ψυχοθεραπευτή.

PSYCHOLOGY.GR

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 3Β, Καλαμαριά
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 231111.6860
Ιστοσελίδα: PSYVERSITY- PSYCHOLOGY.GR
Το Psychology.gr ιδρύθηκε το 2003. Παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και είναι εκδότης βιβλίων ψυχολογίας και αυτοβελτίωσης. Eίναι ακόμη εγκεκριμένος εκδότης της υπηρεσίας Google News, για θέματα Ψυχολογίας & Ψυχικής Υγείας & Πιστοποιημένο Μέσο Ενημέρωσης καταχωρημένο στο Μητρώο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, με αριθμό μητρώου: 14371.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Εισηγητές: PSYCHOLOGY.GR & ICPS | Πολλαπλοί Εισηγητές
Τύπος: Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Τόπος Διεξαγωγής: Online - Zoom
Διάρκεια: 2 ημέρες ( 10 ώρες)
Κόστος: 35

Ημ/νία Έναρξης: 11 Μάι
Ημ/νία Λήξης: 15 Μάι

Βεβαίωση Παρακολούθησης: ΝΑΙ