Το παιδικό ιχνογράφημα στην θεωρία και πράξη: Εγχειρίδιο χορήγησης, ερμηνείας, αξιολόγησης και ψυχοθεραπείας του παιδιού μέσω της ζωγραφικής

Το παρόν σεμινάριο αποτελεί πλήρες εγχειρίδιο χορήγησης, ερμηνείας, αξιολόγησης των δυνατοτήτων και δυσκολιών αλλά και ψυχοθεραπείας για τις ψυχικές δυσκολίες του παιδιού και του εφήβου.

Ψυχοθεραπεία
(0 review)

Περιγραφή σεμιναρίου

Το παιδικό ιχνογράφημα είναι η ζωγραφική του παιδιού. Αποδεδειγμένα, το ιχνογράφημα είναι εξαιρετικό μέσο διάγνωσης, επικοινωνίας και ψυχοθεραπείας του παιδιού. Επιπρόσθετα, η διαδικασία είναι απολαυστική για το παιδί.

Το παρόν σεμινάριο αποτελεί πλήρες εγχειρίδιο χορήγησης, ερμηνείας, αξιολόγησης των δυνατοτήτων και δυσκολιών αλλά και ψυχοθεραπείας για τις ψυχικές δυσκολίες του παιδιού και του εφήβου.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν προυποθέτει καμία προηγούμενη γνώση του ιχνογραφήματος.

Το σεμινάριο παρουσιάζει ολοκληρωμένα και ενδελεχώς τα σημαντικότερα τεστ του παιδικού ιχνογραφήματος παγκοσμίως: τα τεστ σπιτιού, δέντρου, ανθρώπου και οικογένειας (House-tree-person test, kinetic family drawing test).

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο

Το σεμινάριο απευθύνεται στους πάντες ενδιαφερόμενους (γονείς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, παιδοψυχίατρους, λογοθεραπευτές, εργοθαραπευτές κλπ. ενδιαφερόμενους), είτε έχουν είτε δεν έχουν σχέση με το ιχνογράφημα.

Το σεμινάριο διδάσκει με απλό και συνοπτικό τρόπο την πλήρη θεωρία και πράξη της χορήγησης, της ερμηνείας, της κατανόησης των ψυχικών δυσκολιών και δυνατοτήτων και ειδικά της ψυχοθεραπείας μέσω της ζωγραφικής.

Τι θα κερδίσει όποιος παρακολουθήσει το σεμινάριο

Οι πάντες μπορούν να επωφεληθούν από το σεμινάριο. Συγκεκριμένα, οι γονείς θα μάθουν πως να καταλαβαίνουν και να επικοινωνούν με το παιδί τους βαθύτερα με έναν αμοιβαία απολαυστικό τρόπο, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να μπορούν να να χρησιμοποιούν το ιχνογράφημα για να αντιλαμβάνονται τις δυνάμεις και δυσκολίες των μαθητών τους με σφαιρικό τρόπο.

Οι θεραπευτές (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.) να μπορούν να πραγματώσουν στοχευμένες και ολοκληρωμένες διαγνωστικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις με τους θεραπευόμενους τους.

Αλληλεπίδραση με τον Εισηγητή

Μπορείτ ενα επικοινωνήσετε με τον εισηγητή, μέσω του ειδικά διαμορφωμένου κλειστού φόρουμ του σεμιναρίου, το οποίο είναι προσβάσιμο αποκλειστικά στον εισηγητή και σε όσους έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο. Στο φόρουμ αυτό, μπορείτε να θέσετε ερωτήματα ή ακόμη να ανοίξετε θέματα προς συζήτηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνολικά: 52 Εισηγήσεις / 1 quiz Διάρκεια: 3 Ώρες

Εισηγητής - Φορέας Σεμιναρίου

Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής παιδιών και ενηλίκων

Αξιολογήσεις

Average Rating

0
0 rating

Detailed Rating

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0