Εξειδίκευση στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αξιολόγηση και Αποκατάσταση παιδιών και εφήβων

Το ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης στην αξιολόγηση και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με αυτισμό. Στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι σπουδαστές θα κατανοήσουν την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και θα εξοικειωθούν με προγράμματα και μεθοδολογίες παρέμβασης που στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ΔΑΦ.

Θα εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση του γνωστικού δυναμικού παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων για την ομαλή ενσωμάτωση σε όλα τα κοινωνικά περιβάλλοντα.

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος:

Βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η οργάνωση θεραπευτικού πλάνου και η εξατομικευμένη παρέμβαση.

Με το πέρας της εκπαίδευσης κάθε σπουδαστής είναι καταρτισμένος στον τομέα:

 • Κατανόησης διάγνωσης ΔΑΦ
 • Αναγνώρισης όλων των διαφοροποιήσεων σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς
 • Σωστής αξιολόγησης γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Οργάνωσης υλικού
 • Οργάνωσης θεραπευτικού πλάνου, εξατομικευμένου προγράμματος
 • Οργάνωσης πλάνου σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
 • Καθοδήγησης του οικογενειακού περιβάλλοντος και των σημαντικών άλλων
 • Γενίκευσης στόχων σε όλα τα περιβάλλοντα

Οι σπουδαστές θα έχουν εξοικειωθεί με την εφαρμογή βασικών μεθοδολογιών για την εκπαίδευση των παιδιών με ΔΑΦ δίνοντας έμφαση στην πρώιμη παρέμβαση, ενώ παράλληλα θα αναγνωρίσουν την απαραίτητη και συνεχή εκπαίδευση σε κάθε στάδιο ωρίμανσης έως την εφηβεία, αλλά και την ενήλικη ζωή.

Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω προηγμένης πλατφόρμας με την απαραίτητη προϋπόθεση της υποχρεωτικής παρουσίας δια ζώσης όλων των εκπαιδευόμενων στα κάτωθι 2 Σαββατοκύριακα.

1. Σάββατο-Κυριακή 18-19 Δεκεμβρίου Υποχρεωτική παρουσία, Δια ζώσης Project και ανάλυση περιστατικών
2. Σάββατο-Κυριακή 02-03 Απριλίου Υποχρεωτική παρουσία, Δια ζώσης Project και ανάλυση περιστατικών

Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Περίοδος διδασκαλίας: από Σάββατο 02-10-21 έως Κυριακή 23-01-22

Σύνολο ωρών Χειμερινού Εξαμήνου: 90 ώρες

Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

Περίοδος διδασκαλίας: από Σάββατο 05-02-22 έως Κυριακή 05-06-22

Σύνολο ωρών Εαρινού Εξαμήνου: 90 ώρες

Εκπαιδευτικές θεματολογίες προγράμματος:

1. Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διάγνωση, Διαφορική Διάγνωση
2. Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς-ΑΒΑ
3. Αξιολόγηση, Ατομικό-Εκπαιδευτικό Προφίλ
4. Αυτισμός & Συμπεριφορισμός, μεθοδολογία
5. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα ABA, εκπαιδευτικές ενότητες
6. Συμπεριφορικές Τεχνικές, Καταγραφές Προγράμματος
7. Οργάνωση εξατομικευμένου προγράμματος, I.E.P-Individualized Educational Program
8. Οργάνωση υλικού, εξατομικευμένη παρέμβαση
9. Ανάλυση Προγράμματος
10. Μεθοδολογία Πρώτης Ανάγνωσης, Ορθογραφία
11. Εξατομικευμένα προφίλ παιδιών
12. Βιντεοσκοπημένες συνεδρίες
13. Project σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
14. Σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας PECS, Πρόγραμμα εκπαίδευσης TEACCH
15. Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων S.S.I.P.
16. Ενσωμάτωση στο σχολικό περιβάλλον, εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια της παράλληλης στήριξης
17. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
18. Εποπτεία και ανάλυση περιστατικών
19. Ανάλυση εργασιών

Το υλικό των εισηγήσεων θα δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μετά από κάθε εισήγηση για το οποίο ο κάθε εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που θα το μελετά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Ψυχολόγους
 • Ειδικούς παιδαγωγούς
 • Νηπιαγωγούς
 • Δασκάλους
 • Λογοθεραπευτές
 • Κοινωνικούς λειτουργούς
 • Εργοθεραπευτές
 • αλλά και σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν θεραπευτικά με παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού, με νοητική στέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές.

Για την επιλογή των σπουδαστών είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο email [email protected] :

 • Πτυχίου φοίτησης
 • Βιογραφικού σημειώματος
 • Συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας (την συμπληρώνετε αυτόματα).
 • Δυο συστατικών επιστολών

Εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη μέσω Skype.

Η τελική επιλογή θα γίνει αξιολογώντας την προσκόμιση των ανάλογων απαιτούμενων στοιχείων σε συνδυασμό με την προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Οι σπουδαστές θα ενημερωθούν για την επιλογή τους μετά το πέρας όλων των συνεντεύξεων στο προσωπικό τους τηλέφωνο επικοινωνίας ή με μήνυμα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εισαγωγή στην πλατφόρμα θα σταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες στο προσωπικό τους e-mail εφόσον έχουν γίνει δεκτοί στο πρόγραμμα.

Σημείωση:

Το εκπαιδευτικό υλικό καρτών Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για παιδιά με Αναπτυξιακές Δυσκολίες διατίθεται από το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (πληροφορίες στη γραμματεία -2102830100).

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ παρέχει σε όλους τους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα εποπτείας καθ’ όλη τη χρονιά, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Κόστος εποπτείας: 60€

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Στους σπουδαστές χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο εξαμήνων, καθώς και με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων επιστημονικών εργασιών.

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ φέρει επίσημη άδεια πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ. 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Άδειας: 2101592) και έχει λάβει πιστοποίηση από την Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling and Psychotherapy– BACP Organisational Membership Number: 275339). Επίσης, αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy, EAP Membership Number: Μ-1000041) και είναι συνεπώς προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και ακολουθεί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι συμμετέχοντες στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα μπορούν εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν σε:

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Σε πρόγραμμα παρέμβασης σε ιδιωτικούς φορείς
 • Σε πρόγραμμα παρέμβασης σε δημόσιους φορείς
 • Σε πρόγραμμα παρέμβασης κατοίκων
 • Σε συνθήκη παράλληλης στήριξης σε σχολικές μονάδες
 • Σε συνθήκη ομαδικού προγράμματος ενσωμάτωσης
 • Σε συνθήκη τμήματος ένταξης
 • Σε συνθήκη ενσωμάτωσης σε ειδικό σχολείο
 • Σε συνθήκη παρέμβασης κέντρου ημέρας

Έναρξη: Οκτώβριος 2021

Λήξη: Ιούνιος 2022

Διάρκεια: 2 Εξάμηνα

Ημέρες διεξαγωγής: Σάββατο & Κυριακή

Ώρες μαθημάτων:

Σάββατο: 15:00-20:00, /Κυριακή 15:00-20:00 ή/και 10:00-15:00 (σε όλους εκπαιδευόμενους θα δοθεί αναλυτικό πρόγραμμα των ωρών με την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα).

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: από 13/05 έως και 20/09 2021

Η διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων ξεκίνησε.
Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα πραγματοποιείται από 1 Ιουνίου έως και 20 Σεπτεμβρίου 2021.
Ο φορέας έχει δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία συνεντεύξεων νωρίτερα αν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός συμμετεχόντων.

Για περαιτέρω πληροφορίες καλέστε στο 698 8080383.

ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 16, Ηράκλειο 141 22
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2102830100
Ιστοσελίδα: ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. (Διεπιστημονική & Ερευνητική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιών και Ενηλίκων) δημιουργήθηκε το 1999 με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων μέσα από έγκυρη επιστημονική διάγνωση και εξειδικευμένες υποστηρικτικές θεραπείες.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Εισηγητές: ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
Τύπος: Δια ζώσης και μέσω Web
Τόπος Διεξαγωγής: Skype
Διάρκεια: 90 ωρες
Κόστος: 1200

Ημ/νία Έναρξης: 02 Οκτ
Ημ/νία Λήξης: 03 Οκτ

Βεβαίωση Παρακολούθησης: ΝΑΙ