Μιλώντας για το Πένθος και την Απώλεια

Οι άνθρωποι πενθούν για διάφορους λόγους, ο πιο γνωστός αφορά στην απώλεια αγαπημένων προσώπων. Ωστόσο, το πένθος αφορά και σε άλλες απώλειες όπως στη χρόνια ασθένεια, το διαζύγιο/ διακοπή σχέσης ,την απώλεια της εργασίας, μετακόμιση κλπ.

Το πένθος νοείται ως μια φυσιολογική διαδικασία προσαρμογής στην απώλεια συνδεόμενη με θλίψη, ωστόσο, μπορεί να διαταράξει τη λειτουργικότητα και τη φυσιολογική εξέλιξη της ζωής του ατόμου όταν παρατείνεται η περιπλέκεται.

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου προσεγγίζει τα θέματα Πένθους και Απώλειας με την υλοποίηση διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Μιλώντας για το πένθος και την απώλεια».

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΝΘΟΥΣ

α) Εισαγωγή των εκπαιδευομένων στις βασικές θεωρίες που προσεγγίζουν το πένθος
β) Γνωριμία με τα στάδια και τα χαρακτηριστικά του πένθους στις διαφορετικές αναπτυξιακές φάσεις, στο παιδί , τον έφηβο , τον ενήλικα

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:

α) Να προσεγγίσουν δομημένα τη φυσιολογική διαδικασία του πένθους
β) Να αναγνωρίσουν πότε το πένθος διαταράσσει τη λειτουργικότητα του ατόμου
γ) Να ξεκινήσουν μια προσωπική πορεία εμβάθυνσης στα θέματα πένθους και απώλειας
δ) Να προαγάγουν τις δεξιότητες τους για την αναγνώριση, αποδοχή και διαχείριση του πένθους στα πλαίσια της επαγγελματικής τους πρακτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ

1. Το πένθος και η απώλεια

Ορισμός
Η λαογραφική, ανθρωπολογική, μυθολογική διάσταση του πένθους: Ο θάνατος και το πένθος σε διάφορους πολιτισμούς
Το πένθος στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια (λ’)

2. Απώλεια και πένθος: βασικές θεωρήσεις

Freud -Mourning and melancholia (1917),
Bowlby- Θεωρία Προσκόλλησης (1969),
Winnikot Μεταβατικό αντικείμενο “Transitional Object and Transitional Phenomena”

3. Τα στάδια του πένθους

Τα πέντε στάδια του πένθους κατά Kubler – Ross (1969)
Worden (1991), Silverman & Klass (1996),
Stroebe & Shute (1999

4. Αναπτυξιακή θεώρηση του πένθους

Το πένθος στα διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια
Το πένθος ως αναπτυξιακή διεργασία
Πώς βιώνεται στα διαφορετικά στάδια
Εκδηλώσεις
Εισαγωγή στη διαχείριση

5. Το παιδί μπροστά στο Θάνατο

Περιγραφή
Το πένθος στο παιδί
Πως βιώνει το παιδί το πένθος
Εκδηλώσεις
Πότε χρειάζεται θεραπεία το παιδί

6. Το πένθος του ενήλικα

Περιγραφή
Το πένθος στον ενήλικα και πως βιώνεται,
Εκδηλώσεις
Παρατεταμένο πένθος – Εκδηλώσεις
Παρατεταμένο πένθος- DSM 5 & ICD 11
Τι είναι η συμβουλευτική πένθους;
Ποιος είναι ο στόχος της συμβουλευτικής πένθους;
Ενδείξεις για συμβουλευτική και θεραπεία – αίτημα
Πότε χρειάζεται θεραπεία ο ενήλικας;

7.Ο επαγγελματίας/θεραπευτής μπροστά στο πένθος

Ο επαγγελματίας μπροστά στο θάνατο
Μεταβίβαση/Αντιμεταβίβαση
Άλλοι Ψυχολογικοί Μηχανισμοί
Προσωπικό πένθος
Ο ρόλος της προσωπικής ψυχοθεραπείας και της εποπτείας
Ομάδα ευαισθησίας

Που απευθύνεται το σεμινάριο:

Σε Επαγγελματίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης κοκ πέραν των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Εκπαιδευτικά μέσα:

Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις με παρουσίαση PowerPoint
Δοκιμασία αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής
Εκπαιδευτικό Υλικό: Τα αρχεία ppt και η βιβλιογραφία θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα tetedu.gr

Αξιολόγηση Σεμιναρίου:

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του σεμιναρίου με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Χρόνος / τόπος διεξαγωγής:

Ασύγχρονα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του ΤΕΤΕ, μέσω της πλατφόρμας tetedu.

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή,
Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00
E-mail: [email protected]

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210.5731581
Ιστοσελίδα:
TETE.EDU.GR: Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Εισηγητές: Γιάννης Γραμματόπουλος, Μαρία Λαζαρίδου, Τζένη Σουμάκη, Δήμητρα Τσιαφούτη, Γαρυφαλιά Αργυροπούλου
Τύπος: Ασύγχρονο Σεμινάριο
Τόπος Διεξαγωγής: Web
Διάρκεια: 4.30 ώρες
Κόστος: 90

Ημ/νία Διεξαγωγής: 30 Σεπ (00:00 - 00:00)

Βεβαίωση Παρακολούθησης: ΝΑΙ

Σεμινάρια του φορέα