Εκπαίδευση στη θεραπεία & αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος – ΔΑΦ, εντάσσονται στις Διαταραχές της Ανάπτυξης. Τα άτομα με ΔΑΦ εμφανίζουν, διαφορετικού βαθμού, δυσκολίες στην κοινωνική συναλλαγή, στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.

Πρόκειται για διαταραχές πολυπαραγοντικής αιτιολογίας η οποία, μέχρι και σήμερα, δεν προσδιορίζεται σαφώς, η δε διάγνωσή τους βασίζεται σε κλινικά κριτήρια σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση των Νοσημάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας-ΙCD10 ή με την Ταξινόμηση των Ψυχικών νόσων της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας-DSM-5.

Δεδομένης της πολυπαραγοντικής και μη σαφώς ορισμένης αιτιολογίας τους, δεν υπάρχει ριζική ή/και αιτιολογική θεραπεία.

Η εικόνα των ατόμων με ΔΑΦ ποικίλλει εξαιρετικά ως προς τη βαρύτητα των δυσκολιών και τη λειτουργικότητα του ατόμου: τα άτομα με ΔΑΦ μπορεί να είναι, από εξαιρετικά προικισμένα, έως και να χρειάζονται σημαντική και συνεχή υποστήριξη για τη διαβίωση και λειτουργία τους.

Επιπλέον, η εικόνα τους μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία και τη φάση ζωής του ατόμου. Το χαρακτηριστικό αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη πολλών, διαφορετικών και μεταβαλλόμενων αναγκών στη διάρκεια της ζωής τους, για τα ίδια τα άτομα με ΔΑΦ αλλά και τις οικογένειες τους.

Η θεραπευτική παρέμβαση διεθνώς εστιάζει στη βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου, στην υποστήριξη της οικογένειας του, στην κοινωνική ένταξη και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, και γενικότερα στην ανάπτυξη και βελτίωση του υπάρχοντος δυναμικού του ατόμου.

Η θεραπευτική παρέμβαση βασίζεται στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών από εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος επαγγελματίες.

Οι δομές του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου παρέχουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες, και συχνά καινοτόμες, υπηρεσίες σε άτομα με ΔΑΦ και στις οικογένειες τους τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Ταυτόχρονα, η κλινική μας πρακτική και εμπειρία έχει δώσει σταθερό βήμα στην κλινική εκπαίδευση τελειόφοιτων φοιτητών / τριών στη διάρκεια της πρακτικής τους αλλά και νέων επαγγελματιών που αναζητούν την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη φροντίδα και θεραπεία ατόμων με ΔΑΦ, που στηρίζουν και προωθούν την επιτυχημένη επαγγελματική τους ένταξη.

Στα τελευταία 10 χρόνια οι δομές της Αθήνας έχουν εκπαιδεύσει περισσότερους από 100 νέους επαγγελματίες και φοιτητές, αρκετοί από τους οποίους εντάχθηκαν, σε δεύτερο χρόνο, στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, η δε συντριπτική τους πλειοψηφία εντάχθηκε επιτυχημένα σε άλλες δομές που ασχολούνται με άτομα με ΔΑΦ.

Ξεκινώντας από τον Απρίλιο του 2016, και αξιοποιώντας περαιτέρω την πολυετή και πολυεπίπεδη εμπειρία και φιλοσοφία μας, οργανώνουμε μία σειρά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για νέους επαγγελματίες/τελειόφοιτους, συνδυάζοντας τα σύγχρονα 2 βιβλιογραφικά δεδομένα με την τεκμηριωμένη κλινική πρακτική και δεοντολογία που τροφοδοτούν.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ώριμου επαγγελματικού – θεραπευτικού προφίλ των συμμετεχόντων, δομημένο πάνω στη γνώση, την εμπειρία και τη φιλοσοφία της κλινικής μας πρακτικής.

Οι πέντε σειρές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του ΚΠΕ, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας για άτομα με Αυτισμό στην Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου» και το εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για άτομα με αυτισμό «Ηλίανθος», το 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 αντίστοιχα.

Εκπαίδευση στη θεραπεία & αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας

Εισαγωγή σε, και, εξοικείωση των συμμετεχόντων με:

1) Τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος – Μέσης & Χαμηλής λειτουργικότητας, ΔΑΦ Μ&Χ Λ.
2) Τις βασικές έννοιες και αρχές της θεραπείας και αποκατάστασης για άτομα με ΔΑΦ Μέσης & Χαμηλής Λειτουργικότητας Μ&Χ Λ.
3) Τη μεθοδολογία σχεδιασμού, εφαρμογής και υλοποίησης προγραμμάτων θεραπείας και αποκατάστασης για άτομα με ΔΑΦ Μέσης & Χαμηλής Λειτουργικότητας.
4) Την εφαρμοζόμενη κλινική πρακτική στο μοντέλο του ΚΠΕ

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:

α) Να αναπτύξουν δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος θεραπείας και αποκατάστασης για άτομα με ΔΑΦ Μ&Χ Λ
β) Να οργανώσουν την ήδη υπάρχουσα γνώση τους και την κλινική τους πρακτική.
γ) Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν σφαιρικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν.
δ) Να αποκτήσουν κλινική εμπειρία και να είναι σε θέση να εργασθούν με άτομα με ΔΑΦ Μ&Χ Λειτουργικότητας.

Περιεχόμενο Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναλυθούν διεξοδικά το θεωρητικό και εννοιολογικό κομμάτι διαγνωστικών κριτηρίων και εργαλείων, θεραπευτικές παρεμβάσεις, μέθοδοι αποκατάστασης και βασικά ζητήματα δεοντολογίας και φιλοσοφίας.

Συγκεκριμένα, ανά ενότητα:

Ενότητα 1η:

6/12/2021 αποστολή εισηγήσεων
11/12/2021 ζωντανή συνάντηση στο google meet

 • Ορισμός,
 • Επιδημιολογία,
 • Κλινική εικόνα,
 • Βιολογικό υπόβαθρο,
 • παράγοντες κινδύνου,
 • ψυχολογικές θεωρίες,
 • η έννοια της μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας σύμφωνα με ICD-10, DSM5
 • Διάγνωση, Συνοσηρότητα, Διαφορική Διάγνωση, Διαγνωστικά Εργαλεία.

Ενότητα 2η:

14/1/2022 αποστολή εισηγήσεων
5/2/2022 ζωντανή συνάντηση στο google meet

 • Δυσκολίες στην επικοινωνία / Αυτονομία στην επικοινωνία
 • Χρήση ομιλίας / λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία / Αξιολόγηση
 • Κοινωνική επικοινωνία / ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Μέθοδος TEACCH / Μέθοδος PECS
 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση
 • Νέες τεχνολογίες και αυτισμός

Ενότητα 3η:

19/2/2022 αποστολή εισηγήσεων
5/3/2022 ζωντανή συνάντηση στο google meet

 • Συμπεριφορές που προβληματίζουν. ΑΒΑ / Το μοντέλο PBS
 • Άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις
 • Μουσικοθεραπεία
 • Προγράμματα προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής
 • Κυκλοφοριακή αγωγή
 • Ψυχοκινητική αγωγή

Ενότητα 4η:

18/3/2022 αποστολή εισηγήσεων
2/4/2022 ζωντανή συνάντηση στο google meet

 • Η σφαιρική διαχείριση ατόμων με ΔΑΦ
 • Η οικογένεια με μέλος ΔΑΦ
 • Στοχοθεσία και κατάρτιση προγράμματος
 • Αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων στις ΔΑΦ
 • Εισαγωγή στην ψυχοθεραπεία κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης στις ΔΑΦ
 • Η φιλοσοφία του ΚΠΕ

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 5 μήνες (Δεκέμβριος 2021 – Απρίλιος 2022)

Αποστολή βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν τις βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, έχοντας τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν σε δικό τους χρόνο. Η αποστολή των βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων θα γίνει στις εξής ημερομηνίες: 6/12/2021, 14/1/2022, 19/2/2022, 18/3/2022.

Ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις: 4 συναντήσεις συνολικής διάρκειας 12 ωρών

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να συζητήσουν παρουσιάσεις περιστατικών από τους εισηγητές και να απευθύνουν απορίες σχετικά με το θεωρητικό μέρος και ζητήματα πρακτικής εφαρμογής. Οι ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες: 11/12/2021, 5/2/2022, 5/3/2022, 2/4/2022.

Μέσα Εκπαίδευσης

1) Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις
2) Αρχείο ppt για κάθε βιντεοσκοπημένη εισήγηση
3) Προτεινόμενη βιβλιογραφία
4) Ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις για επίλυση αποριών / κλινικές ασκήσεις

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικά (μέσω dropbox) την προτεινόμενη προς μελέτη βιβλιογραφία και τα αρχεία ppt των βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων.

Συμμετέχοντες – Προφίλ:

1) Επαγγελματίες ψυχικής υγείας / κοινωνικής φροντίδας / ειδικής εκπαίδευσης στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας ή της ενασχόλησης με άτομα με ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας.

2) Απόφοιτοι – Τελειόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλους σπουδών που αντιστοιχούν στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

οι οποίοι:
α) Εργάζονται ή προτίθενται να εργασθούν με άτομα με ΔΑΦ, ή/και
β) Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεραπεία & αποκατάσταση ατόμων με ΔΑΦ

Αξιολόγηση Σεμιναρίου:

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του σεμιναρίου ανά ενότητα και συνολικά με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Χρόνος & τρόπος διεξαγωγής:

Αποστολή βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων:

6/12/2021
14/1/2022,
19/2/2022,
18/3/2022.

Ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις στο google meet:

11/12/2021
5/2/2022
5/3/2022
2/4/2022

28 ώρες βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις
12 ώρες ζωντανής διαδικτυακής εκπαίδευσης (πλατφόρμα google meet)

Κόστος: 500,00.

Ειδική τιμή: 400,00. Για εγγραφές έως 20/10/2021, φοιτητές / άνεργους
Ομαδική εγγραφή 3-5 ατόμων: (περισσότερες πληροφορίες στο tete.kpechios.org)
Τρόπος πληρωμής: Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτική κάρτα
Τραπεζικός λογαριασμός: 760/296002-85, IBAN: GR 440 110 76 000000 760 296002-85
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ

Δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις: 100,00 προκαταβολή με την εγγραφή και εξόφληση σε 3 δόσεις έως 28/02/2022

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής απαραίτητη είναι η επιβεβαίωση της πληρωμής. (αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης)

Εγγραφές έως 6/12/2021 στο www.tete.kpechios.org

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή,
Τηλέφωνο: 6973988437, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00 |E-mail: [email protected]

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105731581
Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική, εμπνευσμένη από το πνεύμα της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής, συμβάλει στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Εισηγητές: Κέντρο Παιδιού & Εφήβου
Τύπος: Live Webinar
Τόπος Διεξαγωγής: Google meet
Διάρκεια: 40 ώρες
Κόστος: 500

Ημ/νία Διεξαγωγής: 06 Δεκ (00:00 - 00:00)

Βεβαίωση Παρακολούθησης: ΝΑΙ