Τεχνικές Coaching στην καθημερινή Διαιτολογική Πράξη Μέρος Β

Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται σε διαιτολόγους, γυμναστές, ιατρούς, ψυχολόγους και σε άλλους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και της ευεξίας

Ψυχολογία Διατροφής
(0 review)