Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Το σεμινάριο στοχεύει στη γνωριμία με βασικούς κλάδους της ψυχολογίας όπως η Kοινωνική Ψυχολογία, η Ψυχοπαθολογία, η Γνωστική Ψυχολογία κ.τ.λ. Σκοπός είναι η κατανόηση θεωριών, πειραμάτων, ερευνών και του πλαισίου της Ψυχολογίας γενικότερα.

Γενική Ψυχολογία
(4 reviews)