Η Κλινική Εποπτεία στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση της Ψυχοθεραπείας

Πρόγραμμα εισαγωγής στην προσωποκεντρική κλινική εποπτεία. Απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους και Συμβούλους Ψυχικής Υγείας που ασκούν συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, σύμφωνα με την προσωποκεντρική προσέγγιση

Admin bar avatar
Ψυχοθεραπεία
(0 review)