Ψυχική ανθεκτικότητα και στρατηγικές διαχείρισης του άγχους

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας του ατόμου. Η βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ψυχικής και σωματικής ευεξίας και την καλύτερη ποιότητα της ζωής. Το σεμινάριο εξετάζει το θέμα της ψυχικής ανθεκτικότητας με μία ολιστική προσέγγιση.

Άγχος - Φοβίες
(1 review)